Tôi muốn thay đổi biệt danh. Điều đó có thể hay không ?Điều đó hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, hiện tại bạn không thể làm điều đó trực tiếp trên trang web. Bạn phải liên hệ chúng tôi. có 2 tùy chọn cho bạn :

- Bắt đầu lại với một xếp hạng hoàn toàn mới.

- Giữ xếp hạng hiện tại của bạn

Trong mọi trường hợp :

- Tài khoản của bạn sẽ tự động được gắn với gói thành viên mà bạn đã mua.

- Ngoài xếp hạng, lịch sử thi đấu, thống kê cũng như những nội dung khác sẽ không được giữ.

Bạn có thể thay tài khoản 1 đến 2 lần trong một năm, trừ khi yêu cầu của bạn là chính đáng.