Tôi muốn thay đổi biệt danh. Điều đó có thể hay không ?


Điều đó hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, hiện tại bạn không thể làm điều đó trực tiếp trên trang web. Bạn phải liên hệ chúng tôi. có 2 tùy chọn cho bạn :

- Bắt đầu lại với một xếp hạng hoàn toàn mới.

- Giữ xếp hạng hiện tại của bạn

Trong mọi trường hợp :

- Tài khoản của bạn sẽ tự động được gắn với gói thành viên mà bạn đã mua.

- Ngoài xếp hạng, lịch sử thi đấu, thống kê cũng như những nội dung khác sẽ không được giữ.

Bạn có thể thay tài khoản 1 đến 2 lần trong một năm, trừ khi yêu cầu của bạn là chính đáng.