Điều khoản sử dụng

Thông tin bắt buộc

Trụ sở chính

 • IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR - 114 Quai Blériot 75016 PARIS
 • Điện thoai :
 • Chịu trách nhiệm về nội dung : Mr Sami Kouatly
 • Bằng e-mail : cnil@europe-echecs.com
 • SAS au capital de 300€
 • SIRET : 444 126 759 00042

Hébergeur

 • Coreix Limited
 • Địa chỉ : Third Floor, Refuge House, 9-10 River Front, Enfield, EN1 3SZ, England
 • Điện thoai : +44 800 022 6734

Điều lệ sử dụng

Tài liệu này được viết nhằm mục đích một mặt định nghĩa các cách thức và điều kiện mà theo đó, IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR, cung cấp cho những người dùng các dịch vụ sẵn có trên trang web, và mặt khác những quy định hướng dẫn cách hành xử và sử dụng trang web.

Tất cả người dùng trang web đều mặc định chấp nhận những điều lệ này.

Điều lệ sử dụng

Khi đăng nhập vào khu vực chơi trực tuyến của trang web Cờ Vua - VN , bạn chấp nhận các điều khoản của hiến chương sau đây.

Khu vực chơi trực tuyến của trang web Cờ Vua - VN cung cấp một môi trường cho phép tất cả thành viên có thể chơi cờ vua, bất kể giới tính, tuổi tác, quốc tịch hoặc tôn giáo.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc sau đây là nghiêm cấm:

 • Tạo tên người dùng mang tính xúc phạm, tình dục, phân biệt chủng tộc, bôi nhọ, thiên vị, v.v.
 • Cho mượn tên người dùng hoặc chia sẻ mật khẩu của bạn.
 • Sử dụng phần mềm phân tích để chơi trong khu vực chơi game Cờ Vua - VN .
 • Xúc phạm người chơi khác hoặc đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc.
 • Cố ý để thời gian trôi qua mà không chơi.
 • Chấp nhận trò chơi rồi sau đó hủy bỏ mà không chơi.
 • Quấy rối người chơi khác, ví dụ, gửi thách thức hoặc tin nhắn lặp đi lặp lại.
 • Cố ý thua cuộc hoặc chấp nhận nhiều chiến thắng từ một người chơi đang cố ý thua cuộc.
 • Sử dụng Cờ Vua - VN cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo cho một công ty khác.

Về các video được cung cấp trên trang web, nghiêm cấm:

 • Sao chép các bài viết này một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của nhà điều hành trang web.
 • Phân phối nội dung của các bài viết này cho bất kỳ người nào khác.

Nếu một trong các quản trị viên của trang web Cờ Vua - VN có lý do để tin rằng tôi đã vi phạm hoặc đã vi phạm hiến chương, các điều khoản hoặc điều kiện của trang web Cờ Vua - VN hoặc bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận người dùng này, tôi nhận ra rằng quản trị viên đó có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: đình chỉ khả năng đối thoại, tạm ngưng dịch vụ, hoặc trong trường hợp cực đoan, loại bỏ vĩnh viễn.

Thành viên gian lận hoặc lạm dụng hệ thống Elo của trang web Cờ Vua - VN sẽ bị điều chỉnh Elo và có thể mất quyền sử dụng “tên người dùng” của họ. Các hành động được thực hiện sẽ tùy thuộc vào quyết định của các quản trị viên của trang web Cờ Vua - VN .

Làm gì trong trường hợp bị xúc phạm?

Nếu bạn bị xúc phạm, sử dụng mẫu liên hệ , để cho chúng tôi biết tên người dùng của người đã xúc phạm bạn, cũng như ngày và thời gian cụ thể của lời xúc phạm. Chúng tôi sau đó có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt khi cần thiết.

Đừng quên rằng bạn có danh sách đen có sẵn cho các trò chơi trực tiếp hoặc trì hoãn, cho phép bạn từ chối chơi/nói chuyện với một số người chơi.

Nhớ rằng đội ngũ của trang web Cờ Vua - VN luôn cố gắng duy trì một khu vực chơi lành mạnh và thân thiện.

Sở hữu trí tuệ

Cấu trúc trang web , cũng như tất cả các nội dung được đăng trên trang web, thuộc về sở hữu của tác giả và các đối tác. Tất cả hành vi sử dụng lại hoặc khai thác một phần hoặc toàn bộ các nội dung và dịch vụ trên trang web mà không có sự đồng ý dưới hình thức văn bản của Mr Sami Kouatly và/hoặc của các đối tác bị nghiêm cấm theo điều luật L 335-2 và theo Luật sở hữu trí tuệ.

Đường dẫn

Trang web có thể có những đường dẫn tới các trang web khác trên Internet. Những đường dẫn này sẽ đưa bạn ra khỏi trang web .

Bạn hoàn toàn có thể tạo một đường dẫn đến trang chính của trang web này mà không cần phải có sự đồng ý của IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR.

Trách nhiệm của tổng biên tập

Tất cả những thông tin và/hoặc tài liệu trên trang web đều được đảm bảo về độ tin cậy.

Tuy nhiên, những thông tin / tài liệu này có thể thỉnh thoảng chứa một vài chi tiết thiếu chính xác hoặc lỗi chính tả.

IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR có quyền và trách nhiệm sửa chữa lại các lỗi này ngay khi nhận biết.

Những thông tin / tài liệu trên trang web có thể được cập nhật và thay đổi mọi lúc.

Việc sử dụng thông tin / tài liệu trên trang web hoàn toàn là trách nhiệm của người dùng, vì vậy trong mọi trường hợp người sử dụng là người chịu hoàn toàn mọi hậu quả của việc này.

IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào về hậu quả của việc sử dụng lại thông tin hay tài liệu trên trang web.

Truy cập trang web

Truy cập vào trang web được đảm bảo 24 trên 24 giờ và 7 ngày trên 7, trừ trường hợp sự cố ngoài ý muốn củaIDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR và các kỳ bảo dưỡng định kỳ có báo trước.

Vì vậy, IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR không thể đảm bảo hoàn toàn về chất lượng đường truyền cũng như sự hoạt động liên tục của trang web.

Nhà cung cấp sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp mất khả năng truy cập trang web và sử dụng các dịch vụ.

Mặt khác, IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR có toàn quyền để tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ mọi lúc mà không cần thông báo trước. Người dùng chấp nhận rằng IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất đường truyền và các hậu quả có thể xảy đến với người dùng.

Thay đổi điều lệ sử dụng

IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR có toàn quyền thay đổi, vào mọi lúc và không cần phải thông báo trước, các điều kiện sử dụng để thích ứng với các thay đổi trên trang web.

Luật sử dụng Internet

Người dùng trang web chấp nhận các đặc tính và những giới hạn của Internet, đặc biệt các điều sau :

IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các dịch vụ trên Internet và không thực thi bất kỳ biện pháp kiểm tra nào đối với các dữ liệu giữa người dùng và Internet thông qua máy chủ của trang web.

Người dùng chấp nhận rằng những dữ liệu lưu hành trên Internet không được bảo vệ, nhất là trước các xâm phạm có chủ ý. Vì vậy người dùng phải tự chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ các thông tin cá nhân nhạy cảm.

Người dùng cũng biết rằng IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR không sở hữu bất kỳ công cụ kiểm tra nội dung nào trên Internet.

Luật áp dụng

Các điều lệ và cách thức sử dụng trang web tuân theo luật pháp của Pháp. Trong trường hợp có vấn đề không thể giải quyết được bằng hòa giải, tòa án của Pháp sẽ là cơ quan duy nhất có đủ thẩm quyền can thiệp.

Đối với tất cả các câu hỏi liên quan đến điều lệ sử dụng trang web, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ sau :

 • Bằng thư : IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR - 114 Quai Blériot 75016 PARIS
 • Bằng e-mail : cnil@europe-echecs.com
Sở hữu các quyền tác giả trong CGU

Những điều kiện chung (CGU) là một phiên bản sử dụng lại 1 phần hoặc toàn bộ của Mẫu CGU (điều luật sử dụng chung) một trang web Internet, mà người sở hữu là DROITISSIMO.COM, trang web luật dành cho công chúng.