130 000

1 năm
Đăng ký ₫ 12 000 / tháng* 1 tháng - ₫ 20 000 6 tháng - ₫ 80 000 2 năm - ₫ 200 000 * Đăng ký thanh toán dịch vụ hàng tháng với Paypal

180 000

1 năm
Đăng ký 2 năm - ₫ 270 000
  • Chơi tực tiếp
  • Chơi cờ chậm

225 000

1 năm
Đăng ký 2 năm - ₫ 335 000
  • Chơi tực tiếp
  • Chơi cờ chậm
  • Huấn luyện chiến thuật

Chơi tực tiếp

130 000

1 năm
Đăng ký ₫ 12 000 / tháng* 1 tháng - ₫ 20 000 6 tháng - ₫ 80 000 2 năm - ₫ 200 000 * Đăng ký thanh toán dịch vụ hàng tháng với Paypal

Gói trò chơi

180 000

1 năm
Đăng ký 2 năm - ₫ 270 000
  • Chơi tực tiếp
  • Chơi cờ chậm

Gói tổng hợp

225 000

1 năm
Đăng ký 2 năm - ₫ 335 000
  • Chơi tực tiếp
  • Chơi cờ chậm
  • Huấn luyện chiến thuật
Tất cả các thành viên đều được trải nghiệm dịch từ trang web mà không phải xem quang cáo

Chúng tôi chấp nhận tất cả các phương tiện thanh toán dưới đây

So sánh các gói dịch vụ

Chế độ khách Chơi tực tiếp Gói trò chơi Gói tổng hợp
Không bị làm phiền bởi quảng cáo khi sử dung trang web
Hồ sơ
Chọn biệt danh, hình đại diện và giới thiệu cá nhân
Tạo 3 tài khoản thêm gắn lien với gói của bạn
Danh sách bạn bè và danh sách đen
Truy cập vào hồ sơ và thống kê của người chơi khác
Chơi trực tuyến
Chơi cờ trực tuyến
Bảng xếp hạng ELO
Chọn sức mạnh của đối thủ của bạn
Vào phòng chat
Truy cập vào các giải đấu
Truy cập được bao gồm trong ứng dụng iOS và Android của chúng tôi
Lưu giữ ván cờ của bạn trong 3 năm, có thể tìm kiếm và tải xuống lại
Theo dõi tiến độ của bạn với thống kê chi tiết trong 3 năm
Phân tích ván đấu của bạn chỉ với một click
Chơi cờ chậm
Số lượng ván đấu đồng thời 3 3 Không giới hạn Không giới hạn
Lưu giữ ván cờ của bạn trong 3 năm, có thể tìm kiếm và tải xuống lại
Theo dõi tiến độ của bạn với thống kê chi tiết trong 3 năm
Phân tích ván đấu của bạn chỉ với một click
Huấn luyện chiến thuật
Danh sách câu đố miễn phí
Truy cập tất cả câu đố
Chế độ đấu
Chế độ ngẫu nhiên
Theo dõi tiến độ của bạn