CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin hiện hành sẽ định nghĩa và thông tin đến người dùng cách thức mà I.D.E.A.L. (được viết tắt là « IDEAL ») sử dụng và bảo vệ những thông tin nhận được từ người dùng, nếu có, khi người dùng sử dụng :

 • trang web hiện tại: https://www.covua-vn.com, được viết tắt là “Web”
 • và/hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, viết tắt “Ứng dụng” :

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào để đảm bảo phù hợp với các thay đổi về luật pháp, công nghệ… Trong trường hợp có thay đổi, thông tin ngày cập nhật sẽ ghi rõ trên tiêu đề của chính sách hiện tại. Những thay đổi này được áp dụng cho người dùng ngay khi người dùng đăng nhập. Vì vậy, sẽ thuận tiện hơn nếu các bạn theo dõi và cập nhật thường xuyên chính sách bảo mật và sử dụng cookies để nắm rõ các thay đổi nếu có.

1. LƯU TRỮ THÔNG TIN

A) Chúng tôi lưu trữ các thông tin từ các bạn thông qua các biểu mẫu, bao gồm các thông tin chính như sau :

 • Họ, tên, địa chỉ email, ngày sinh, số CMND, tên đăng nhập.
 • Các thông tin xuất hóa đơn và/hoặc thông tin giao hàng như tên, họ, địa chỉ, số điện thoại.
 • Những thông tin mà các bạn cung cấp khi yêu cầu hỗ trợ, như họ, địa chỉ email và các thông tin liên quan đến vấn đề bạn gặp phải.

Bằng cách cung cấp các thông tin này, các bạn được coi như đã đồng ý cho I.D.E.A.L. xử lý và dùng các thông tin này, theo điều khoản 2 dưới đây hoặc các điều khoản ở cuối mỗi biểu mẫu.

Ngay khi bạn tham gia các hoạt động giao tiếp (ví dụ bình luận một bài viết hoặc trao đổi trong khu vực thi đấu), tất cả các thông tin mà bạn đưa ra sẽ được coi như thông tin công chúng. Chúng tôi có thể lưu giữ và truy cập vào các thông tin này, và những thông tin này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi các người dùng khác mà không cần sự đồng ý của các bạn. Hãy chú ý bảo mật các thông tin nhạy cảm một cách kỹ càng.

Những thông tin lý lịch của bạn sẽ có thể được xem bởi mọi người, cũng như các ván đấu và thống kê về thành tích của bạn.

Chúng tôi khuyến cáo không nên sử dụng các thông tin cá nhân nhạy cảm trong bất kỳ văn bản, hội thoại nào, ví dụ :

 • Bình luận, trao đổi, giới thiệu…
 • Tên tài khoản

Trong trường hợp bạn sử dụng tên, họ, địa chỉ email, tên công ty hoặc đường link, thì điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận chia sẻ các thông tin này nơi công cộng.

B) Chúng tôi thu thập một số thông tin qua file log và những file cookies. Những thông tin này bao gồm :

 • địa chỉ IP
 • thông tin trình duyệt, bao gồm trình duyệt của bạn và ngôn ngữ hay sử dụng
 • nền tảng
 • các trang web mà các bạn đã truy cập cũng như đã rời khỏi;
 • các thông tin liên quan đến các vấn đề xảy ra với thiết bị của bạn, ví dụ như báo cáo lỗi...

Chúng tôi cũng có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin trên thiết bị của bạn, nhờ vào công cụ cookies, hệ thống lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt và bộ nhớ đệm của ứng dụng.

2. XỬ LÝ THÔNG TIN

Theo Luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng bởi Liên minh Châu Âu ngày 14 tháng Tư năm 2016, và Luật công nghệ thông tin và tự do chỉnh sửa ngày 6 tháng Một năm 1978, IDEAL thông báo đến các bạn các điểm sau :

1. THÔNG TIN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ THÔNG TIN

Người chịu trách nhiệm cho việc xử lý thông tin là công ty I.D.E.A.L., 114 Quai Blériot, 75016 Paris, France.

2. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của các bạn vào các mục đích sau :

 • Để cung cấp đến các bạn thông tin hoặc dịch vụ mà các bạn yêu cầu (bao gồm : truy cập đến tài khoản của các bạn, gửi báo, newsletter, quản lý đơn hàng của bạn) ; và/hoặc
 • Để cải thiện trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi, các sản phầm và dịch vụ (thông qua cookies), lập thống kê ; và/hoặc
 • Để hỗ trợ người dùng và ngăn chặn các hành vi xấu (bao gồm : xúc phạm, gian lận) ; và/hoặc
 • Để có thể liên lạc với bạn trong trường hợp cần, chủ yếu bao gồm việc cập nhật về các sản phẩm cũng như hỗ trợ khách hàng.

3. LƯU TRỮ

IDEAL là nơi lưu trữ duy nhất các thông tin cá nhân của các bạn. Các thông tin này không bao giờ được chuyển cho một bên thứ ba, dưới bất kỳ hình thức nào, trừ các đơn vị cung cấp được IDEAL ủy quyền. Bất kỳ đơn vị nào kể cả IDEAL lẫn các đơn vị cung cấp cũng không được phép thương mại hóa các thông tin cá nhân của khách viếng thăm cũng như người dùng trang web/ứng dụng.

Tuy nhiên, trong trường hợp tái cấu trúc, thanh lý, kết hợp hoặc phá sản, chúng tôi có thể chuyển giao tất cả thông tin đến bên thứ ba liên quan nếu có yêu cầu từ luật pháp.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ bởi IDEAL trong thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày kết thúc gói dịch vụ hoặc ngày sau cùng bạn kết nối tới trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

5. ĐIỀU LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TỰ DO

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến thông tin cá nhân của mình, mà bạn có thể thực hiện:

 • bằng cách truy cập vào mục "Tài khoản của tôi", sau đó "Quản lý tài khoản của tôi" trên trang web và ứng dụng "SimpleChess" (để yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu liên quan)
 • bằng cách viết thư đến địa chỉ bưu điện được đề cập tại điểm 1, hoặc qua email đến địa chỉ cnil@europe-echecs.com.

Luật từ chối cung cấp và đề nghị xóa thông tin

Chúng tôi cho phép bạn từ chối cung cấp thông tin cũng như yêu cầu xóa các thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Quyền truy cập

Chúng tôi thừa nhận quyền của người dùng được truy cập và đề nghị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ các thông tin liên quan đến người dùng.

3. BẢO MẬT

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Để đảm bảo vấn đề an ninh cho thông tin cá nhân người dùng, chúng tôi đang áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm việc sử dụng giao thức mã hóa số liệu như TLS (Transport Layer Security). Chúng tôi sử dụng các hệ thống thông tin truy cập giới hạn, lưu trữ đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật về vật lý, điện tử.

4. VỊ THÀNH NIÊN

Nếu bạn là vị thành niên ở đất nước mà bạn truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, bạn không thể cung cấp thông tin cá nhân lên trang web/ứng dụng nếu không có sự đồng thuận từ người giám hộ hoặc cha mẹ. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn đồng ý cho phép trẻ vị thành niên được cung cấp thông tin cá nhân trên trang web/ứng dụng của chúng tôi, nghiễm nhiên bạn đã đồng ý với các điều khoản liên quan đến chính sách bảo mật thông tin người dùng vị thành niên trên trang web và ứng dụng.