Luyện tập chiến thuật trong khu vực chơi trực tuyến

Khám phá 4 chế độ tập luyện trực tuyến

Vào khu vực chơi trực tuyến
Chúng tôi thông báo rằng mô-đun huấn luyện chiến thuật hiện đã có thể truy cập được trong khu vực trò chơi và các ứng dụng di động.