Hãy đi nước mà bạn nghĩ là đúng, sau đó xác nhận nước đi.

Bạn đi nước

ván cờ: Alterman, Vladimir - Figler, Ilia / Kischinev / 1977.??.??

Tệp tin pgn của câu đố có thể được tải bởi các thành viên đang trong thời hạn.