Hãy đi nước mà bạn nghĩ là đúng, sau đó xác nhận nước đi.


ván cờ: Kosmo, S. - Keskinen, S. / Tch-FIN 2004-5 / R4 / 2004.11.13

Tệp tin pgn của câu đố có thể được tải bởi các thành viên đang trong thời hạn.