Hãy đi nước mà bạn nghĩ là đúng, sau đó xác nhận nước đi.


ván cờ: Adams, Michael - Nielsen, Peter Heine / It / R6 / 2005.07.14

Tệp tin pgn của câu đố có thể được tải bởi các thành viên đang trong thời hạn.