Hãy đi nước mà bạn nghĩ là đúng, sau đó xác nhận nước đi.


ván cờ: Greet, Andrew - Howell, David WL / Gausdal Classics / R9 / 2005.04.21

Tệp tin pgn của câu đố có thể được tải bởi các thành viên đang trong thời hạn.