Tôi không thể truy cập vào khu vực thi đấu.


Sẽ tiện hơn nếu bạn có thể chỉ rõ hơn về vấn đề của bạn.

Đó có phải là một vấn đề về hiển thị ?

Màn hình hiển thị như thế nào ?

Nếu không có gì hiển thị, rất có thể phiên bản plugin flash trên máy bạn chưa được cập nhật. Đường dẫn để bạn tải phiên bản cập nhật :http://get.adobe.com/flashplayer/

Đó có phải là vấn đề về kết nối ?

Hãy ghi lại thông báo lỗi mà bạn gặp.

Sau đây là những thông báo lỗi mà bạn sẽ hay gặp :

* Kết nối thất bại : Thiết bị của bạn không thể kết nối đến server của chúng tôi:

1. Hãy kiểm tra rằng bạn có đang kết nối Internet (thử truy vập một trang web bất kỳ để kiểm tra kết nối)

2. Kiểm tra cấu hình tường lửa (Sử dụng tài liệu đính kèm của phần mềm tường lửa). Kết nối phải được cho phép ở các cổng ra 443 và 843 để bạn có thể kết nối đến server của chúng tôi.

* Tài khoản thành viên của bạn đã hết hạn : Hãy gia hạn ngay bây giờ để có thể tiếp tục truy cập vào khu vực thi đấu

* tài khoản bị khóa : tài khoản của bạn đã bị khóa. Hãy liên hệ người quản trị để biết lý do.

* Địa chỉ IP bị khóa : Vì lý do lạm dụng, bất kỳ tài khoản nào kết nối từ máy của bạn đều sẽ bị chặn. Hãy liên hệ người quản trị để biết thêm.

* Quá nhiều kết nối cùng lúc từ địa chỉ IP của bạn : Có quá nhiều kết nối cùng lúc từ địa chỉ IP của bạn.