Tôi có thể hủy đăng ký của một giải đấu không ?


Nếu giải đấu vẫn đang trong giai đoạn đăng ký, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào bạn muốn. Để hủy đăng ký, trên khung bên trái của giao diện, nhấn chọn “Giải đấu”, sau đó chọn giải đấu mà bạn đã đăng ký, và cuối cùng nhấn “Hủy đăng ký”. Nếu lựa chọn này không xuất hiện, có nghĩa là đã quá trễ để hủy đăng ký tham gia.


Đăng ngày , Cập nhật ngày