Tôi có thể chơi với nhiều tài khoản thứ cấp trong 1 giải đấu hay không ?


Bạn chỉ có thể chơi với tài khoản chính, hoặc một trong những tài khoản thứ cấp của bạn, nhưng bạn không thể chơi cả hai trong cùng một giải đấu.


Đăng ngày , Cập nhật ngày