Tôi có thể chơi cùng lúc nhiều ván đấu và giải đấu hay không ?


Một khi đã đăng ký vào một giải đấu, bạn nên đợi cho đến khi giải đấu bắt đầu. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể chơi một ván đấu trong lúc chờ đợi giải đấu bắt đầu, hoặc thậm chí có thể chơi song song cùng lúc với các ván đấu trong giải. Trước mỗi ván đấu của giải, bạn sẽ nhận được một thông báo rằng ván đấu của bạn sắp bắt đầu trong thời gian đợi 1 phút. Điều này cho phép bạn có thời gian để kết thúc ván cờ của mình. Chú ý, bạn nên tập trung chuẩn bị cho giải đấu vì các ván đấu của giải được thiên vị so với các ván đấu thường ! nếu bạn đang chơi một ván cờ thường khi mà ván đấu của giải bắt đầu, ván đấu thường sẽ tự động bị hủy và bạn sẽ bị xử thua ván cờ đó.


Đăng ngày , Cập nhật ngày