Tôi đã đăng ký nhưng không nhận được mật khẩu qua email


Khi bạn đăng ký, những thông tin về đăng nhập sẽ ngay lập tức được gửi vào địa chỉ mail mà bạn sử dụng để đăng ký. Tuy nhiên, vẫn có những khả năng mà bạn không thể tìm thấy email của chúng tôi :

- email bị rơi vào hộp thư spam (vui lòng kiểm tra hộp thư spam)

- email bị gõ sai. Trong trường hợp đó vui lòng liên hệ chúng tôi và chỉ rõ tên tài khoản của bạn cùng với địa chỉ email chính xác. Chúng tôi sẽ sửa lại thông tin của bạn và gửi lại thông tin đăng nhập.

- hệ thống chống spam của bạn có thể sẽ yêu cầu xác nhận thủ công từ phía chúng tôi. Trong trường hợp đó, vui lòng sử dụng địa chỉ email khác để đăng ký.

Đừng ngại liên hệ chúng tôi trong trường hợp bạn không thể tìm được cách giải quyết, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu cho bạn.