Tôi đã bị loại khỏi giải đấu. Làm thế nào để có thể được xóa bỏ hình phạt ?


Chúng tôi rất coi trọng hành vi của người chơi trong khu vực thi đấu. Sự trung thực, fair-play, tôn trọng đối thủ không phải là những điều sáo rỗng và chúng tôi thực sự muốn đề cao điều đó trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã vi phạm và cảm thấy muốn làm lại, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mục Hỗ trợ và chúng tôi sẽ giải quyết từng trường hợp một.


Đăng ngày , Cập nhật ngày