Sẽ thế nào nếu giải đấu không có đủ số người đăng ký tối thiểu ?


Nếu giải đấu không có đủ số người tham gia tối thiểu, giải đấu sẽ bị hủy bỏ. Người chơi đăng ký vào giải đấu sẽ được thông báo về việc hủy bỏ ở bảng phía dưới bên trái.


Đăng ngày , Cập nhật ngày