Phải làm gì khi tôi nghi ngờ đối phương gian lận ?


Theo điều khoản sử dụng của chúng tôi, những hành vi sau hoàn toàn bị cấm :

- sử dụng những phần mềm phân tích mà tài khoản thành viên không có ký hiệu C(C cho Computer)

- cố tình thua hoặc chấp nhận thắng liên tục với một đối thủ cố tình thua.

Bạn có thể thêm người chơi gian lận vào danh sách đen mọi lúc. Danh sách này sẽ được quản lý trong mục "Chơi trực tuyến" của trang web hoặc trong khi chơi. Như vậy, người chơi gian lận sẽ không thể tiếp tục làm phiền bạn.

Nếu bạn nhận thấy một người chơi vi phạm các điều khoản trên, bạn có thể yêu cầu người quản trị kiểm tra lại ván đấu mà bạn nghi ngờ, và ván đấu đó sẽ được phân tích trong 24 giờ tiếp theo.

Yêu cầu kiểm tra ván đấu Khi ván đấu kết thúc, ở bên phải màn hình, bạn có thể thấy một dấu chấm than xuất hiện. Hãy bấm vào và chọn "Gian lận". Một cửa sổ sẽ xuất hiện, cho phép bạn chọn ván đấu mà bạn nghi ngờ, sau đó xác nhận yêu cầu của bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý ngay sau đó.
Sau khi được phân tích bởi một quản trị viên, nếu việc gian lận là có thật, kết quả ván đấu sẽ được sửa lại, điểm Elo sẽ được tính lại và những biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng. Nếu ván đấu nằm trong một giải đấu, kết quả giải đấu sẽ được tính lại. Người chơi gian lận sẽ nhận được cảnh báo về những hình phạt sẽ được áp dụng. Đối thủ cũng sẽ nhận được thông báo Trong mọi trường hợp, người yêu cầu sẽ được cập nhật về quá trình xử lý yêu cầu. Những hình phạt dành cho việc gian lận : - Nếu là lần đầu vi phạm, người chơi sẽ nhận được một cảnh báo và lưu trong hồ sơ người chơi. - Trong trường hợp tái phạm, người chơi sẽ nhận được cảnh báo trước khi tài khoản bị khóa. - Lần tái phạm thứ 2, tài khoản của người chơi sẽ bị khóa.