Những ván đấu trong giải có ảnh hưởng gì đến xếp hạng elo của tôi không n-?


Tất nhiên là có chứ, các ván đấu trong giải ảnh hưởng trực tiếp đến Elo của bạn như các ván đấu bình thường.


Đăng ngày , Cập nhật ngày