Những trách nhiệm của người tổ chức giải đấu là gì ?


Khi bạn tổ chức một giải đấu (có thể truy cập bằng cách vào bảng điều khiển bên trái > "Giải đấu" > nhấn vào một giải đấu và tiếp theo bấm vào "View"), bạn có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xảy đến được báo cáo bởi những người tham gia. Trong hồ sơ giải đấu, nút "Vấn đề" lưu những cảnh báo do người tham gia giải đấu thông báo. Ngoài ra, khi một vấn đề mới được báo cáo, bạn sẽ được cảnh báo trong khu vực thông báo (bảng điều khiển phía dưới bên trái). Trong trường hợp gian lận, bạn có thể xem lại các ván đấu, tải về các ván đấu trong các định dạng "PGN" để kiểm tra và nếu cần thiết, loại các kỳ thủ, chia lại điểm cho các kỳ thủ và tính lại điểm số của các giải đấu nếu bạn nghĩ rằng đã có gian lận.


Đăng ngày , Cập nhật ngày