Người chơi có vấn đề về ngôn ngữ giao tiếp thì cần phải làm gì ?


Theo điều khoản sử dụng của chúng tôi, những hành vi sau hoàn toàn bị cấm :

- xúc phạm những người chơi khác hoặc có ngôn từ phân biệt chủng tộc

- sử dụng khu vực chơi nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo

Bạn có thể thêm người chơi gian lận vào danh sách đen mọi lúc. Danh sách này sẽ được quản lý trong mục "Chơi trực tuyến" của trang web hoặc trong khi chơi. Như vậy, người chơi gian lận sẽ không thể tiếp tục làm phiền bạn.

Nếu một người chơi có hành vi lạm dụng ngôn từ, hãy thông báo cho chúng tôi và chỉ rõ :

- biệt danh người chơi liên quan

- ảnh chụp màn hình (đặc biệt cần thiết trong trường hợp xúc phạm nặng, ảnh chụp màn hình sẽ được sử dụng như bằng chứng để áp dụng hình phạt)

Để chụp ảnh màn hình :

* Nhấn vào nút "PrtScr" hoặc « Print Screen » trên bàn phím của bạn.

* Tiếp đó vào trong "Start", "All program","Accessoires","Paint".

* Một khi phần mềm "Paint" được mở, vào mục "Edit" và chọn "Paste".

* Bạn sẽ thấy xuất hiện hình mà bạn vừa chụp.

* Giờ bạn chỉ cần lưu hình dưới định dạng .JPEG hoặc .GIF và gửi cho chúng tôi

Lưu ý : nếu người chơi tỏ ra khó chịu do những hành vi và từ ngữ của bạn, hoặc vì bị bạn khiêu khích, bạn có thể cũng sẽ bị xử phạt.

Những hậu quả có thể xảy đến tùy theo từng trường hợp :

- cảnh báo nếu vi phạm lần đầu, trừ khi hành vi xúc phạm mang tính nghiêm trọng

- khóa chức năng chat

- khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn

- đưa ra pháp luật