Làm thế nào để tải những ván đấu mà tôi đã chơi trong giải đấu ?


Trên trang web, trong mục “Chơi trực tuyến”, trong phần phía trên trang web, hãy nhấn vào phần “Giải đấu”.

Tiếp đó, nhấn vào “Những giải đấu đã lưu”, và tiếp đó tên giải đấu để hiện thông tin về các ván đấu trong giải.

Từ đây bạn có thể xem và tải một hoặc toàn bộ các ván đấu của giải


Đăng ngày , Cập nhật ngày