Làm sao để tìm thấy đối thủ để chơi ?


Vào lúc bắt đầu vào khu vực chơi, bàn cờ trống sẽ xuất hiện và bạn sẽ phải tìm đối thủ để có thể bắt đầu chơi.

Để tìm được đối thủ, bạn phải gửi đề nghị thi đấu tới một người chơi khác, và đề nghị đó phải được chấp nhận. Những đề nghị thi đấu thường được gọi tắt là "thách đấu" trong giao diện game.

Bạn có thể gửi/chấp nhận đề nghị thi đấu trong trường đấu ở mục phía trên bàn cờ, hoặc yêu cầu máy chủ tìm kiếm tự động một đối thủ phù hợp với những yêu cầu của bạn.