Làm sao để phân biệt giải đấu tổ chức bởi Covua-VN và những giải đấu khác ?


Khi những giải đấu được tổ chức bởi Covua-VN, người tổ chức sẽ được đặt tên là “TournamentBot”. Trong các giải đấu khác, tên người tổ chức sẽ là biệt danh của người chơi.


Đăng ngày , Cập nhật ngày