Làm sao để đăng ký tham gia giải đấu ?


Ở trên khung tùy chọn bên trái của ứng dụng, bạn cps thể tìm thấy mục “Giải đấu” với danh sách các giải đấu : sắp diễn ra, đang diễn ra và những giải đấu gần nhất mà bạn đã tham gia .

Sắp diễn ra : giải đấu đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng chưa thể đăng ký .

Đang diễn ra : những giải đấu mà bạn có thể bắt đầu đăng ký ngay lập tức, giải đấu đang diễn ra hoặc vừa kết thúc.

  1. Đăng ký : bạn có thể đăng ký bằng cách chọn giải đấu mong muốn và ấn « Đăng ký tham gia ». Ngoài ra bạn cũng có thể chọn quan sát giải đấu bằng cách nhấn « Xem ». Tiếp theo bạn sẽ nhận được một thông báo rằng bạn đã đăng ký vào giải đấu.

  2. Đang diễn ra : cho phép bạn theo dõi trực tiếp các ván đấu, kết quả cũng như xếp hạn của giải đấu.

  3. Đã kết thúc : Xem lại các giải đấu đã kết thúc.

Những giải đấu gần nhất của bạn : thông tin về các giải đấu mà bạn đã tham gia, kết quả và xếp hạng.


Đăng ngày , Cập nhật ngày