Làm sao để đăng ký tham gia giải đấu ?Ở trên khung tùy chọn bên trái của ứng dụng, bạn cps thể tìm thấy mục “Giải đấu” với danh sách các giải đấu : sắp diễn ra, đang diễn ra và những giải đấu gần nhất mà bạn đã tham gia .

Sắp diễn ra : giải đấu đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng chưa thể đăng ký .

Đang diễn ra : những giải đấu mà bạn có thể bắt đầu đăng ký ngay lập tức, giải đấu đang diễn ra hoặc vừa kết thúc.

  1. Đăng ký : bạn có thể đăng ký bằng cách chọn giải đấu mong muốn và ấn « Đăng ký tham gia ». Ngoài ra bạn cũng có thể chọn quan sát giải đấu bằng cách nhấn « Xem ». Tiếp theo bạn sẽ nhận được một thông báo rằng bạn đã đăng ký vào giải đấu.

  2. Đang diễn ra : cho phép bạn theo dõi trực tiếp các ván đấu, kết quả cũng như xếp hạn của giải đấu.

  3. Đã kết thúc : Xem lại các giải đấu đã kết thúc.

Những giải đấu gần nhất của bạn : thông tin về các giải đấu mà bạn đã tham gia, kết quả và xếp hạng.


Đăng ngày , Cập nhật ngày