Làm sao để hiểu được thông tin phân tích ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Mỗi nước đi sẽ được đánh giá và sẽ được chấm điểm bởi bộ máy phân tích,.

Điểm số (đánh giá) có thể được hiển thị theo 2 cách :

Màu sắc cũng là một dấu hiệu để nhận biết hiệu quả của nước cờ

Mặc dù rất khó để có thể cho điểm một nước cờ một cách chính xác (1.00 là giá trị một quân tốt), tuy nhiên bạn có thể tham khảo bảng ước tính ưu thế theo điểm số sau đây :

Công cụ tổng hợp phân tích

Đồ thị thể hiện sự thay đổi lợi thế của quân trắng và quân đen trong ván đấu. Những lỗi của hai bên sẽ được đánh dấu trên đồ thị. Bạn có thể nhấn vào đồ thị để chơi lại các nước đi đó trên bàn cờ.

Các con số thống kê của ván cờ cho bạn một cái nhìn nhanh về toàn cảnh của ván cờ cũng như phong độ của mỗi phe.

Chú ý : các biến thế được hiển thị bị giới hạn ở số 6 biến thế, nhưng trong file pgn để tải về có chứa nhiều biến thế hơn.Các biến thế (hiển thị khi một nước cờ được đi) cho ra, theo thứ tự, 3 nước đi tốt nhất được tìm thấy bởi bộ máy phân tích.

Ví dụ : quân trắng đi nước 22.Nxa6. Nhẽ ra quân trắng nên đi nước 22.Qf3, hoặc 22.Nxe6, hoặc thậm chí 22.Qa4.

Bạn có thể chơi lại một biến thế bằng cách nhấn trực tiếp trên nước cờ, hoặc bằng cách sử dụng bàn phím. Nút "Thông tin" trong khu vực biến thế sẽ liệt các phím tắt.

File pgn chứa các phân tích có thể tỉa về để xem lạ mọi lúc.