Làm sao để gia hạn thành viên ?


Bạn có thể gia hạn hoặc đăng ký mới gói thành viên bằng cách click vào mục"Bảng giá", hoặc vào "Tài khoản của tôi" nếu bạn đang truy cập với biệt danh của bạn.

Nếu bạn chưa kết nối, bạn sẽ phải tạo tài khoản để có thể sử dụng gói thành viên.

Chúng tôi hỗ trợ những phương pháp thanh toán như sau : Thẻ tín dụng, Paypal, Ngân lượng.