Làm sao cấm một vài người chơi tham gia giải đấu của tôi ?


Khi bạn tổ chức giải đấu, tất cả những người chơi mà bạn đã cho vào danh sách đen sẽ không thể tham gia giải đấu của bạn được.


Đăng ngày , Cập nhật ngày