Có những thể loại giải đấu khác nhau nào ?


Bạn có thể tổ chức giải đấu theo thể thức thụy sĩ (tối thiểu 6 người chơi), hoặc thể thức đấu vòng tròn (một hoặc hai lượt) với tối thiểu 4 người chơi.


Đăng ngày , Cập nhật ngày