Có những cách thức phân định thứ hạng ?


Để có thể phân định thứ hạng các kỳ thủ có cùng số điểm, bạn có thể lựa chọn nhiều cách thức khác nhau. Bạn cũng có thể xác định thứ tự sử dụng các cách thức này.

Hệ thống phân định thứ hạng
Hệ thống phân định thứ hạng SẴN SÀNG
HỆ THỐNG
THỤY SĨ

SÃN SÀNG
TẤT CẢ
CÁC VÒNG ĐẤU

Mô tả hệ thống phân định thứ hạng
Sonneborn-Berger x x Tổng điểm của những đối thủ đã bị đánh bại cộng một nửa số điểm của những đối thủ hòa.
Số trận thắng x x Số trận thắng
Số trận thắng với quân đen x x Số trận thắng với quân đen
Buchholtz x   Tổng điểm của đối thủ/span>
Buchholtz Median 1 x   Giống như thể thức Buchholtz, nhưng họ trừ đi số điểm của kỳ thủ yếu nhất và mạnh nhất của giải.
Buchholtz Median 2 x   Giống như Buchholtz, nhưng họ trừ đi số điểm của 2 kỳ thủ yếu nhất và 2 kỳ thủ mạnh nhất của giải
Buchholtz Truncated 1 x   Giống như Buchholtz, nhưng họ trừ đi số điểm của kỳ thủ yếu nhất của giải
Buchholtz Truncated 2 x   Giống như Buchholtz, nhưng họ trừ đi số điểm của kỳ thủ yếu nhất của giải
Lũy kế x   Tổng điểm đối phương
Phong độ elo x   Trung bình elo đối thủ

Đăng ngày , Cập nhật ngày