Có giới hạn nào cho việc sử dụng phân tích ?


Hoàn toàn không có giới hạn số ván đấu bạn có thể phân tích tại covua-vn. Bạn có thể phân tích bao nhiêu ván đấu tùy thích..

Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn cho tất cả các thành viên; hệ thống được sắp đặt để ưu tiên những kỳ thủ chưa phân tích lần nào trong ngày. Những thành viên trong giai đoạn dùng thử chỉ được sử dụng bộ máy phân tích 3 lần một ngày. Ngoài ra, hệ thống cũng được tối ưu hóa để thời gian chờ ngắn nhất có thể.