Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ ngang trong một giải đấu ?


Khi vòng đấu cũng như ván đấu của bạn bắt đầu, bạn bắt buộc phải có mặt trong khu vực thi đấu. Nếu bạn không kết nối lúc đó, bạn sẽ bị loại khỏi giải đấu. Trong trường hợp bất khả kháng, bạn hãy chứng tỏ sự fair-play và thông báo cho những người chơi khác. Để thoát khỏi giải đấu, hãy click chọn “Thoát khỏi giải đấu”.


Đăng ngày , Cập nhật ngày