Chuyện gì sẽ xảy ra khi mất kết nối ?


Nếu bạn bị mất kết nối trong khi bạn chưa trong ván đấu (ví dụ giữa 2 vòng đấu), bạn sẽ không bị ảnh hưởng đến xếp hạng với điều kiện bạn phải kết nối lại trước khi ván đấu tiếp theo bắt đầu. Nếu bạn bị mất kết nối giữa ván đấu, bạn sẽ bị xử theo luật như các ván đấu bình thường. Tuy nhiên bạn vẫn có 30 giây để kết nối lại. Một khi thời hạn đã hết, bạn sẽ bị xử thua. Nếu bạn thường xuyên bị mất kết nối, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn.


Đăng ngày , Cập nhật ngày