Bộ máy phân tích này có đáng tin cậy không ?


Chúng tôi đã đầu tư một cách kỹ càng để đảm bảo bộ máy phân tích hoạt động một cách chính xác. Thuật toán phân tích được thực hiện bởi nhiều máy chủ, bảo đảm mỗi nước đi được phân tích kỹ càng nhất có thể trong thời gian nhanh nhất. Vì vậy, với một ván đấu 40 nước cờ thì chỉ cần vài giây để hoàn thành phân tích.

Chúng tôi cũng sử dụng thuật toán phân tích mạnh nhất hiện tại : Stockfish 7.

Tất nhiên, với mỗi thuật toán hoặc một máy chủ thì kết quả không hẳn luôn là như nhau, nhưng bộ máy phân tích của chúng tôi được tạo ra để đảm bảo mục đích chính : theo dõi được chiều hướng của ván đấu, lợi thế và điểm yếu của hai bên.