Điểm số sẽ được tính như thế nào trong trường hợp mất kết nối ?Người bị mất kết nối sẽ bị xử thua, và đối thủ nghiễm nhiên sẽ là người thắng cuộc. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp đặc biệt :

- nếu người chơi có thể kết nối lại trong thời gian 20 giây, ván đấu sẽ được tiếp tục.

- nếu người chơi bị mất kết nối đang có lợi thế ít nhất 3 quân tốt (hoặc một quân cờ lớn), ván đấu sẽ được tính thua nhưng người chơi sẽ không bị trừ điểm Elo nào cả.