Điểm số sẽ được tính như thế nào trong trường hợp mất kết nối ?


Người bị mất kết nối sẽ bị xử thua, và đối thủ nghiễm nhiên sẽ là người thắng cuộc. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp đặc biệt :

- nếu người chơi có thể kết nối lại trong thời gian 20 giây, ván đấu sẽ được tiếp tục.

- nếu người chơi bị mất kết nối đang có lợi thế ít nhất 3 quân tốt (hoặc một quân cờ lớn), ván đấu sẽ được tính thua nhưng người chơi sẽ không bị trừ điểm Elo nào cả.