Quang Liêm hạ hai kỳ thủ top 3 Mỹ ở ngày cuối giải St Louis GCT 2017

Đăng ngày 20/Aug/2017 - 19:03 , Cập nhật ngày 27/Aug/2017 - 19:03

Các phản hồi

Tất cả các thành viên chính thức (không trong thời gian dùng thử) đều có thể bình luận về bài viết. Hãy đăng ký sử dụng dịch vụ!