Quang Liêm hạ hai kỳ thủ top 3 Mỹ ở ngày cuối giải St Louis GCT 2017