Champ. France Jeunes U10 Xem giải đấu

Kỳ tích Lê Quang Liêm, niềm tự hào Việt Nam