Giải đấu vinh danh Anatoli Karpov lần thứ 15

Giải đấu vinh danh Anatoli Karpov lần thứ 15, diễn ra ở Poïkovski, từ ngày 10 tới ngày 21 tháng Năm 2014 với sự tham gia của : Nepomniachtchi, Jakovenko, Eljanov, Bacrot, Morozevich, Shirov, Motylev, Bologan, Saric và Sutovsky.

Giải đấu vinh danh Anatoli Karpov lần thứ 15, từ ngày 10 tới ngày 21 tháng Năm 2014, diễn ra như mọi năm tại thành phố nhỏ ờ Poikovski, nằm trong khu vực tự trị Khantys-Mansis, Nga, với khoảng 26000 dân. Được xây dựng từ năm 1964 cùng lúc với việc khai thác dầu trong vùng được triển khai, Poikovski đã tổ chức liên tục từ năm 2000 đến nay giải đấu mang tên nhà vô địch thế giới thứ 12, Anatoli Karpov. Chín vòng đấu với thời gian chơi 100 phút cho 40 nước đầu, 50 phút cho các nước còn lại, với 30 giây thêm cho mỗi nước. 

Họ tên qg Elo tuổi
01 Ian Nepomniachtchi Russie 2735 14 juillet 1990
02 Pavel Eljanov Ukraine 2732 10 mai 1983
03 Dmitry Jakovenko Russie 2730 28 juin 1983
04 Etienne Bacrot France 2721 22 janvier 1983
05 Alexander Morozevich Russie 2719 18 juillet 1977
06 Alexei Shirov Lettonie 2703 4 juillet 1972
07 Alexander Motylev Russie 2687 17 juin 1979
08 Ivan Saric Croatie 2666 17 août 1990
09 Viktor Bologan Moldavie 2655 14 décembre 1971
10 Emil Sutovsky Israël 2642 19 septembre 1977
De gauche à droite et de haut en bas : Ian Nepomniachtchi (2735), Pavel Eljanov (2732), Dmitry Jakovenko (2730), Etienne Bacrot (2721), Alexander Morozevich (2719), Alexei Shirov (2703), Alexander Motylev (2687), Ivan Saric (2666), Viorel Bologan (2655) et Emil Sutovsky (2642).

Bảng xếp hạng

Một giải đấu khó khăn cho Viktor Bologan

Kết quả vòng 5 ngày 16 tháng Năm 2014
Bacrot, Etienne 2721 - Shirov, Alexei 2703 :    
Jakovenko, Dmitry 2730 - Sutovsky, Emil 2642 :    
Morozevich, Alexander 2719 - Saric, Ivan 2666 :    
Nepomniachtchi, Ian 2735 - Motylev, Alexander 2687 :    
Eljanov, Pavel 2732 - Bologan, Viktor 2655 :    

Ivan Saric

Kết quả vòng 4 ngày 14 tháng Năm 2014
Shirov, Alexei 2703 - Jakovenko, Dmitry 2730 : ½-½ (41)
Sutovsky, Emil 2642 - Morozevich, Alexander 2719 : 0-1 (56)
Motylev, Alexander 2687 - Bacrot, Etienne 2721 : ½-½ (38)
Bologan, Viktor 2655 - Nepomniachtchi, Ian 2735 : 0-1 (39)
Saric, Ivan 2666 - Eljanov, Pavel 2732 : 1-0 (56)

Kết quả vòng 3 ngày 13 tháng Năm 2014
Morozevich, Alexander 2719 - Shirov, Alexei 2703 : ½-½ (68)
Sutovsky, Emil 2642 - Saric, Ivan 2666 : 0-1 (44)
Jakovenko, Dmitry 2730 - Motylev, Alexander 2687 : ½-½ (15)
Bacrot, Etienne 2721 - Bologan, Viktor 2655 : ½-½ (107)
Nepomniachtchi, Ian 2735 - Eljanov, Pavel 2732 : ½-½ (44)

Alexander Morozevic - Nga (2719)

Kết quả vòng 2 ngày 12 tháng Năm 2014
Pavel Eljanov 2732 - Etienne Bacrot 2721 : ½-½ (32)
Alexei Shirov 2703 - Emil Sutovsky 2642 : ½-½ (44)
Alexander Motylev 2687 - Alexander Morozevich 2719 : 0-1 (51)
Ivan Saric 2666 - Ian Nepomniachtchi 2735 : 1-0 (57)
Viktor Bologan 2655 - Dmitry Jakovenko 2730 : 0-1 (35)
Kết quả vòng 1 ngày 11 tháng Năm 2014
Alexander Morozevich 2719 - Viktor Bologan 2655 : 1-0 (96)
Emil Sutovsky 2642 - Alexander Motylev 2687 : ½-½ (20)
Alexei Shirov 2703 - Ivan Saric 2666 : ½-½ (44)
Dmitry Jakovenko 2730 - Pavel Eljanov 2732 : ½-½ (52)
Etienne Bacrot 2721 - Ian Nepomniachtchi 2735 : ½-½ (35)